Roadmap Robotics in warehousing

Is uw organisatie klaar voor de toepassing van robotisering?

Het voorbereiden van een dergelijke, ingrijpende investeringsbeslissing is complex en niet zonder risico. Deze whitepaper beschrijft een groot aantal van de beslissingscriteria om wel of niet tot investering over te gaan en brengt de verschillende afwegingen met elkaar in verband. De roadmap wijst de richting langs diverse afslagen in het beslissingstraject.

Zo is een raamwerk ontstaan om zowel intern in de eigen organisatie als met externe partijen de discussie te stroomlijnen over dit onderwerp, waar niet alleen technische en bedrijfseconomische kanten aan zitten, maar zeker ook sociale aspecten: werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, het creëren van een aantrekkelijke arbeidsomgeving.

Deze whitepaper bevat vier overzichtelijke stappen waarmee u aan de slag kunt met robotisering van magazijnprocessen.

ja, stuur mij de gratis whitepaper